Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. Az oldal további használatával hozzájárulását adja a cookie-k használatához. Elfogadom
Menü

Adatvédelmi nyilatkozatot / ÁSZF

Adatkezelés, adatvédelmi nyilatkozat:

A Webáruház használata regisztrációhoz nem kötött, rendeléskor azonban szükség van néhány adat megadására. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Tájékoztató:

A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) egységes adatvédelmi szabályozást teremt az Európai Unióban. A rendelet az összes olyan vállalatra vonatkozik, amely uniós állampolgárokkal kapcsolatos személyes adatokat kezel – függetlenül attól, hogy hol található a vállalat székhelye. Az adatkezelést tágabb értelemben véve úgy definiáljuk, mint a személyes adatokhoz kapcsolódó bármely tevékenységet, ideértve azt is, hogyan kezeli a vállalat a személyes adatokat, azon belül az adatgyűjtést, -tárolást, -felhasználást és -megsemmisítést.

Adatkezelő elérhetőségei:

 • Elena Webshop (ATMA 2005 Oktatási Kft.)
  • Székhely -és postacím: 1137 Budapest, Szent István krt. 18.
  • E-mail: info@elenawebshop.com

Adatok gyűjtése:

 • Elena Webshop (ATMA 2005 Oktatási Kft.)
  • www.elenawebshop.hu webshopba manuális rögzítéssel abban az esetben, ha a vásárló egyben az Nemzetközi Masszázs Akadémia Hallgatója is. Így lehetséges az 5% kedvezmény érvényesítése.
  • vásárlási folyamat során megadott számlázási adatok megadásával
  • cookies sütik alkalmazása (http://www.allaboutcookies.org/)

Kezelt adatok típusa:

 • Elena Webshop (ATMA 2005 Oktatási Kft.)
  • számlázáshoz szükséges adatok:
   • Számlázási név
   • Számlázási cím
   • Szállítási cím
   • Telefonszám
   • E-mail cím

Intézményünk kizárólag a működéshez szükséges, illetve a törvény által aláírt adatokat gyűjti és kezeli. Szenzitív adatokat nem kezel. Intézményünk gyermekek adatait nem kezeli, s nem tárolja.

Adatok tárolása:

 • elektronikus formában, a jelentkező által kiállított jelentkezési adatok alapján
 • képzési mappákban
 • vizsga dokumentációban
 • statisztikai felületeken

Adatok felhasználásának célja:

 • Elena Webshop (ATMA 2005 Oktatási Kft.)
  • kapcsolatfelvétel
  • számlázás
  • szavatossági igények

Adatvédelem kiterjesztése az együttműködő partnerekre:

Az adatvédelmi törvény által előírt kötelezettségek szerződéses formában kiterjesztésre kerülnek az együttműködő partnereinkre is:

Elena Webshop (ATMA 2005 Oktatási Kft.)

 • Munkatársakkal, akiknek hozzáférési jogosultsága van a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz/szoftverekhez
 • Technikai asszisztensek, akik hozzáférhetnek a számítógépekben tárolt adatokhoz
 • Webhoszting szolgáltatóval (www.shoprenter.hu)
 • Futárszolgálattal

Adatok törlése/megsemmisítése:

 • Elena Webshop (ATMA 2005 Oktatási Kft.)
  • "ügylet lezajlása" után
  • szavatossági idő megszűnése esetén

Panasztétel módja:

 • "Az Infotv. szabályozására tekintettel a Hatóság (www.NAIH.hu) a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
  • 1.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • 2.) személyes adatainak helyesbítését,
  • 3.) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását."
 • Panaszkezelési jegyzőkönyvet ITT tudja letölteni.
 • Panaszt benyújtani kizárólag írásos formában lehetséges, aláírt, postai úton küldött levél formájában. Postacím: 1137 Budapest, Szent István krt. 18. ATMA 2005 Oktatási Kft. Tisztviselő: Szlezsukné Acsádi Gabriella
 • Panasz beérkezését követően azonnali intézkedés indul.

Incidens:

 • Incidens esetén az alábbi folyamat indul:
  • Belső nyilvántartásban történő rögzítés
  • NAIH értesítése (incidens leírása, megtett intézkedések)
  • Érintett(ek) értesítése, amennyiben magas a kockázat

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes. 

Általános szerződési feltételek

(hatályos  2016. március 18- tól)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ATMA 2005 Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó) www.elenawebshop.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a  www.elenawebshop.com  weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: www.elenawebshop.com/aszf

 

Eladó/Szolgáltató (Üzemeltető) adatai:

Cégnév: ATMA 2005 Oktatási Kft.

Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 3. em. 3/A.

Bankszámlaszám: 14100000-25027060-71000004 (Sberbank)

Ügyvezető: Acsádi Gabriella

Elektronikus elérhetőség: info@elenawebshop.com

Cégjegyzékszám: 01-09-736266, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság-nál.

Adószám: 13458788-2-41

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1137 Budapest, Szent István körút 18. fsz. 1. (35-ös kapucsengő)

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 9:00-16:30-ig 

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 20 460 8550

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97976/2016

 

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

Felhasználó, látogató: az Elena Webshop-ban böngésző személy, hírlevélre feliratkozó személy

Vevő:  az Elena Webshop-ban megrendelést leadó személy

1. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. A jelen Szabályzat 2016. 03. hó 18. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 2. Felhasználó, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
 1. Eladó fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 

2. Regisztráció/vásárlás:

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A megjelenített termékek online vagy személyesen vagy telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban az Eladó feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél/Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

4. Rendelés menete:

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés”, majd a „tovább a pénztárhoz” ikonra kattint a Felhasználó.

1. Regisztráció nélküli vásárló megadja az alábbi adatokat:

Kapcsolati adatok:

 • név (vezeték és keresztnév)
 • e-mail cím
 • értesítési telefonszám

Számlázási adatok:

 • számlázási név
 • cím (irányítószám, város, utca, házszám)
 • ország

2. Regisztrált vásárló esetén a Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Áruátvételi és fizetési módok :


Személyes átvétel:

 1. Készpénzes fizetéssel:

Az Eladó ügyfélszolgálati helyén az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő az Eladó ügyfélszolgálati helyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben.  Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 1. Átutalással:

A Vevő, a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összegnek az Eladó bankszámláján történő jóváírását követően az Eladó „összekészíti” a megrendelt terméket/termékeket és visszajelzést ad (online vagy telefonon) a Vevőnek, mely után a Vevő jogosult az Eladó ügyfélszolgálati helyén átvenni a megvásárolt terméket/termékeket.

 1. Bankkártyával (Barion rendszerén keresztül):

A megrendelt termék(ek) árát, továbbá a kiszállítás díját a Vevő előre, a megrendeléskor fizeti ki bankkártyával. Az Eladó „összekészíti” a megrendelt terméket/termékeket és visszajelzést ad (online vagy telefonon) a Vevőnek, mely után a Vevő jogosult az Eladó ügyfélszolgálati helyén átvenni a megvásárolt terméket/termékeket.

Házhoz szállítás:

 1. Fizetés utánvéttel:

Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Ez esetben a szállítási díjon felül pluszköltség kerül felszámításra!

 1. Átutalással:

A Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összegnek az Eladó bankszámláján történő jóváírását követően az Eladó a futárszolgálattal elküldi a vásárolt terméket/termékeket a Vevő részére.

 1. Bankkártyával (Barion rendszerén keresztül):

A megrendelt termék(ek) árát, továbbá a kiszállítás díját a Vevő előre, a megrendeléskor fizeti ki bankkártyával. Aláírással igazolandó a csomag átvétele a kézbesítőnél.

Szállítási költség Magyarországon belül:

2 kg-ig 1 500 Ft
5 kg-ig 1 623 Ft
10 kg-ig 1 785 Ft
20 kg-ig 1 990 Ft
30 kg-ig 2 158 Ft
40 kg-ig 2 673 Ft

 

Utánvétel: 850 Ft.

Az árak bruttó árak, az Áfát tartalmazzák!

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

Az adatok megadását követően a Vevő, a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Adatbeviteli hibák javítása: a Vevő, a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított 72 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő, az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Szállítási idők:

A termékek szállítási idejét a termék adatlapján jelezzük. A szállítási idő az alábbiak szerint alakul:

- "készleten" jelzésű termékek esetén szállítás 2-6 munkanapon belül
- "rendelhető" jelzésű termékek esetén szállítás 10 munkanapon belül
- "előrendelhető" jelzésű termékek esetén a szállításról e-mail-n tájékoztatjuk

5.  A megrendelések feldolgozása és teljesítése:

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-6 munkanapon belül.

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb húsz napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. Elállási jog és annak gyakorlási módja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a vevő és az eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban egyes termékeknél követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Vevő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés az Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Eladó címén leadni.

Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

Az Eladó nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére.

Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli!

Vevő egyéb panaszával is megkeresheti az Eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási nyilatkozat innen tölthető le:

www.elenawebshop.com/elallasi_nyilatkozat

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság:

​Vevőt a Ptk. alapján kellékszavatosság és termékszavatosság illeti meg.

 

 1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Vevő a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás:

Vevő szavatossági igényét bejelentheti az Eladónak küldött levélben, vagy elektronikus levélben.

A levélnek tartalmaznia kell:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával)

Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

9. Panaszkezelés:

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Eladó minden panaszt annak megérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgál, és eredményéről a Vevőt, felhasználót tájékoztatja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva számára:

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Jegyzője 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., Telefon: +36 1 8729 100
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: +36 1 450 2598
 • Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36 1 488 21 31, vagy a Felhasználó lakóhelye szerinti Békéltető Testület
 • Bírósági eljárás

 

10. Adatkezelés, adatvédelmi nyilatkozat:

A Webáruház használata regisztrációhoz nem kötött, rendeléskor azonban szükség van néhány adat megadására. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Eladó (továbbiakban: Adatkezelő) a megrendelés teljesítéséhez használja fel a hatályos törvénynek megfelelően. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Eladó a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja tovább harmadik félnek, kivéve azokat az alvállalkozókat, melyek megbízása a megrendelés kézbesítéséhez, ill. a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Így tehát, az Ön által megadott adatokat  az Elena Webshop Üzemeltetői kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az  Elena Webshop Üzemeltetői-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1137 Budapest, Szent István körút 18. fsz.1.

Az adatkezelő elérhetősége: +36 20 460 8550, info@elenawebshop.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Felhasználó (későbbiekben: Vevő) a regisztrációnál, ill. a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, megrendelést elküldő Vevők

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, illetve a megrendelés összeállítása során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázása. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a DHL Futárszolgálat munkatársai

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során szükségszerűen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A webáruház rendszere az adatokat regisztráció nélküli vásárlás esetén 185 napig, míg regisztrált vásárlás esetén 4 évig tárolja.

A Vevő kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A webáruházban regisztráló felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy email-ben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Eladó a rendeléskor megadott adatokat nem használja fel közvetlen üzletszerzést szolgáló ajánlatok küldésére.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Vevő az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1.   Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2.    a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően Acsádi Gabriella kereshető az info@elenawebshop.com e-mail címen.

 

11. Hírlevélküldés:

A Webáruház látogatói megrendelési szándéktól függetlenül is feliratkozhatnak az Eladó hírlevelére nevük és e-mail címük megadásával. Eladó abban az esetben küld felhasználóinak reklámanyagokat, tájékoztatókat, amennyiben hírlevél küldésére elektronikusan kifejezetten felhatalmazták a hírlevélre feliratkozáskor.

A Hírlevélre való feliratkozással látogató kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait későbbi felhasználásra gyűjtsük, később ezen elérhetőségeken ajánlatainkkal megkeressük.

A Felhasználó/Vevő adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az  info@elenawebshop.com  e-mail címen. Minden felhasználónak lehetősége van arra, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozzon, ezt a hírlevélben szereplő „Leiratkozom” linkre kattintással, vagy az Eladónak külön címzett email-lel megteheti. Hírlevélről leiratkozás esetén az email címet az Eladó haladéktalanul törli.

 

12. Látogatói adatok és sütik (cookie-k) kezelése:

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (látogatás időtartama, IP cím, stb).

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Elena Webshop a látogató, Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-t csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-t. (Azt is jelezheti a Felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-t is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, Felhasználó azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Elena Webshop hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webáruház egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:
 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

13. Facebook:

Az Elena Webshop oldalán lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.

 

14. Az információt tulajdonjoga, webáruházban használt tartalmak, szellemi tulajdona, szerzői jogok:

A weboldalon felhasznált márkanevek, védjegyek, emblémák, logók az azokat bejegyző cégek tulajdonai, felhasználásuk az azonosíthatóság érdekében történt. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Acsádi Gabriella, az Üzemeltető Ügyvezetője a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

15. Egyéb rendelkezések:

A Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Acsádi Gabriella Ügyvezető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Acsádi Gabriella Ügyvezető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az oldal bármely használója pedig teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Bármely felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Acsádi Gabriella Ügyvezető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében Acsádi Gabriella Ügyvezető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Azonban amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF határozatlan időre szól. A Szolgáltató jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális Általános Szerződési Feltételek a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Kelt: 2016. Március 18.